Frostskader

Syklister er utsatt for elementene og værforholdene kan skape problemer for enkelte. Om kroppen blir for kald kan man få problemer med frostskader på tær, fingre og ansikt. Denne type skade kan medføre skader på hudvevet, i alvorlige tilfeller er ikke dette vevet til å redde, er dødt og må fjernes.

En svært farlig situasjon kan bli gjort verre om syklisten har falt og ligger på bakken eller lyng i sykkeldrakten sin. Han vil da bli raskt kald i hele kroppen og vil ofte blø langt mer enn en person som er varm, eller blir holdt varm av helsepersonell. Om en syklist allerede er alvorlig skadet, er nedkjøling svært alvorlig og vil gjøre vondt verre raskt. Uansett om syklisten er blitt varm av syklingen, vil han raskt nedkjøles om han ligger i lyngen. Det kan være viktigere å legge noe under personen, istedenfor over.

Om en ulykke har skjedd tar det ofte litt tid før ambulansen kommer, helsearbeiderne vil bli overlykkelige om den uheldige er blitt holdt varm av forbipasserende i mellomtiden, det kan nemlig skille mellom liv og død.

Om en syklist har på seg for lite klær mens han sykler kan man rett og slett fryse i hjel. Det vil si at det oppstår nedkjøling og frostskader på vitale, indre organer. Organene vil da slutte å fungere som de skal, og man vil få rytmeforstyrrelser i hjertet og andre viktige organer. Dette er dog sjeldent, og oppstår bare i det sjeldneste tilfellene.

Generelt

Frostskader innebærer at det oppstår lokale skader på hud og vev på grunn at man er blitt utsatt for kulde. Slike skader oppstår som regel i de delene av kroppen som er lengst unna hjertet og har større, eksponerte områder.

Man har ulike navn på skader som skyldes kuldeskader, overflatiske forfrysninger betyr nedkjøling uten at celler i huden blir ødelagt, frostknuter er sår i huden som oppstår om man flere ganger er blitt utsatt for ekstrem kulde, frostskader innebærer skader på vev.

De ulike fasene

Når gradestokken beveger seg under eller rundt null grader celcius så begynner blodårene i huden å sammentrekke, dermed føres blodet bort fra kroppsdelene lengst unna hjertet. Dette kan også skje om man er i sterk vind. Dette er en naturlig regulering av varme som konsentrerer seg om å redde de viktigste organene i kroppen. Men denne naturlige reguleringen kan medføre at kroppsdeler mister blodtilførselen, som igjen fører til at celler i huden dør og, i verste fall, må fjernes. Frostskader er delt inn i ulike grader, som alle innebærer ulik smertegrad.

  1. 1.grad

    Heter overflatiske forfrysninger og forårsaker skader på den overfladiske huden som har frosset. Dette fører til irritasjon og mindre smerter, før man vil se hvite og røde prikker i huden, i tillegg blir man senere nummen i det utsatte området. Dette fører som regel ikke til varige skader siden det bare er det overfladiske hudlaget som er skadet.

  2. 2.grad

    Om man ikke kommer seg bort fra kulden etter dette, så huden begynne å bli enda mer frossen og stivne, samtidig som de dypere hudlagene er varme og myke. Denne typen skade medfører ofte at det oppstår blemmer i området som var utsatt for kulde et par dager senere. Disse blemmene er ofte ikke så ille som de gir inntrykk av. De fleste skader av denne typen blir bra innen en måned, men du kan varig miste følelsen i området.

  3. og 4.grad

    Nå kan det oppstå dypere skader i de nedre lagene av hud. Muskler, nerver og senere vil fryse. Huden på området vil bli steinhard og du vil ha problemer med å bevege kroppsdelen. Disse områdene vil få blodfylte blemmer. Dette kan føre til at du må amputere de berørte kroppsdelene.

Privacy Policy