Kragebeinsbrudd

Kragebeinet er et rørformet bein som ligger i skulderen. Denne type skade er svært vanlig blant barn og unge, og ikke minst blant syklister. Kragebeinsbrudd utgjør faktisk rundt femten prosent av alle bruddskader, de fleste oppstår i sammenheng med idrett, spesielt sykling.

Bruddet kan skje som et resultat av et traume mot kragebeinter, støt mot skulderen og ved ulike fallskader. Det er da sistnevnte som er den hyppigste årsaken til slike brudd blant syklister. Det krever mer kraft for å brekke et voksent kragebein, men samtidig tar det lengre tid å bli frisk og det er høyere sannsynlighet for komplikasjoner.

Kragebeinet ligger i nærheten av store blodkar, lunger og servesentrum. Når da kragebeinet brekker kan dets skarpe kanter, eller deler av beinet skade disse viktige områdene inne i kroppen.

En lege vil som regel ikke ha store problemer ved å se at det er et kragebeinsbrudd. Det er smerter steder hvor bruddet har skjedd, og det er smertefullt ved enkle skulderbevegelser. Personen som er skadet vil ofte holde den skadede armen klemt inn mot kroppen, ofte ved hjelp av den andre armen. Det vil være enkelt for legen å se og ta på endene av bruddet. Man kan også se at den skadede vil være smalere over skulderen det gjelder. Legen må undersøke at ingen vitale organer er i fare for å bli punktert og man må utelukke at blodårer eller nerver er alvorlig skadet.

Diagnosen kan enkelt bli bekreftet ved hjelp av røntgen.

Behandle

Det viktigste, og enkleste, er at den skadede legger armen i et fatle. Du vil holde området i ro og begynne helbredelsen snarest mulig.

Behandlingstiden ligger på rundt to til fire uker, hvorav barn blir fortere friske enn voksne. Det er vanlig å ha en kontroll hos lege etter seks uker.

Det er kun nødvendig med operasjon om beinet står i svært feil stilling og det er fare for att bruddet skal skade indre organer eller presse seg gjennom huden. Også om man ikke blir bedre etter seks uker er det vanlig å vurdere operasjon.

Komme igang

Såfremt smertene ikke er for ille anbefales det at man snarest mulig begynner med øvelser. Helst etter rundt en uke, på samme tid bør man også slutte å bruke fatle. Skulderbevegelser og styrkeøvelser bør man vente til etter at bruddet er blitt helt bra igjen.

Som regel regner man at pasienten vil bli helt bra igjen. Dette er dog avhengig av hva slags brudd det er snakk om, hvor gammel den skadede er og hvilken idrett man driver med. Du er som regel bra igjen etter en til to måneder. Det berørte området kan bli tykkere i ettertid, men som regel vil det bli slankere og normalt.

Etter det er gått rundt seks uker vi du kunne begynne med normale aktiviteter, men ikke enda delta i kontaktidrett. Idrettsfolk som driver med denne type idrett bør vente rundt to til fire måneder, for å være helt sikker på at alt er blitt bra igjen.

Komplisert

I og med at det hvert år forekommer et stort antall brudd i kragebein rundt om i landet, så er det relativt til dette antallet få mennesker som opplever komplikasjoner. Noen komplikasjoner som kan oppstå med en gang uhellet er ute er skader på nerver og kar, eventuelt finnes det er mulighet for at bruddet punkterer lungen. Det hender også med visse voksne at bruddet ikke gror sammen. I andre tilfeller kan bruddet gro feil, i disse tilfellene kreves det ofte en operasjon for å rette opp bruddet. Hos barn skjer dette svært, svært sjeldent.

Som regel, i likhet med resten av befolkningen, medfører ikke kragebeinsbrudd hos syklister alvorlige permanente skader.

Privacy Policy